€ 159.950 
al opgehaald
Co-financiering
200% Min. € 50.000 
Succesvol gefinancierd
type
Aandeel
Min. gewenste financiering
€ 50.000 
Max. gewenste financiering
€ 99.950 
aangeboden kapitaal
8.4%

€ 60.000 door professionele investeerders

Aandelen

Aandelen met een nominale waarde van € 50 , met een max van € 5.000  per investeerder.

Een aandeel is een beleggingsinstrument dat wordt uitgegeven door een onderneming. Een aandeel geeft geen recht op terugbetaling van het belegde bedrag op een bepaalde datum en kan aanleiding geven tot minwaarden of meerwaarden. De emittent is bovendien niet verplicht om een dividend uit te keren.

Aandelen naar Belgisch recht

Staat van herkomst van de emittent

Tsjing Crowdfund (de 'emittent'), een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid In oprichting naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0534.703.590. De Emittent zal de opbrengsten van de crowdfunding aanwenden om te investeren in aandelen van Forum Group, een Nv naar Belgisch recht.

Belangrijkste risico's

Kredietrisico: Investeren in aandelen van jonge bedrijven en/of groeibedrijven is zeer risicovol. Zo loopt de belegger het risico om het belegde bedrag volledig te verliezen in het geval van vereffening, ontbinding, reorganisatie, faillissement of vergelijkbare procedure en is het zeer onwaarschijnlijk dat de emittent een dividend zal uitbetalen op middellange termijn. Bovendien hebben de aandelen beperkte stemrechten en zijn de aandelen uiterst illiquide. Voor een overzicht van de risico’s verbonden aan beleggingen in aandelen download de Crowdfunding Brochure.

Marktrisico: De prijs van de aandelen kan schommelen onder meer in functie van de volatiliteit van de markten en de financiële gezondheid van de emittent.

Liquiditeitsrisico: De aandelen noteren niet op een beurs. Bijgevolg zijn de aandelen uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen. Het zou daarom kunnen dat beleggers niet in staat zijn om hun aandelen te verkopen.

Rating risico: Ratings gepubliceerd op de website geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de aandelen. Een rating is geen aanbeveling om de aandelen te kopen, te verkopen of aan te houden en kan te allen tijde door het ratingbureau worden herzien of ingetrokken.

Voor een overzicht van de risico’s verbonden aan beleggingen in aandelen download de Crowdfunding Brochure.

Vergoeding

Eventuele dividenden zijn onderhevig aan afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%; bedragen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België)

Eventuele dividenden zijn onderhevig aan afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%; bedragen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België)

De identiteit en kredietwaardigheid van de entiteit

Op dit platform worden er geen ratings aan emittenten toegekend door entiteiten van de KBC groep. In bepaalde gevallen werden er wel ratings aangekocht bij een extern ratingbureau welke u in voorkomend geval kan vinden onder 'Risicoscore Dun & Bradstreet’.

Overzicht kosten

De investeerder betaalt geen kosten bij een betaling via bankoverschrijving, KBC Touch of kredietkaart. Verder zijn er geen andere kosten, geen bewaarloon, geen lidmaatschapsgelden,...

Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekendgemaakt

De aandelen noteren niet op een beurs. Bijgevolg zijn de aandelen uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen.

Relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie

Alvorens te investeren lees aandachtig de algemene voorwaarden, de crowdfunding brochure en de investeringsovereenkomst.

Prospectus

Er is geen prospectus beschikbaar.

Uitgiftedatum

De effectieve datum van uitgifte van dit aandeel is 14/12/2015.

Looptijd

Een aandeel heeft een onbepaalde looptijd en geeft geen recht op terugbetaling van het belegde bedrag op een bepaalde datum.

Contactgegevens interne en externe klachtendienst

Bij klachten kunt u zich wenden tot administratie@bolero-crowdfunding.be (+32 2 429 00 32 en/of ombudsman@ombudsfin.be).

Klaar om in te stappen?

Investeer nu

U gelooft in het groeipotentieel van ons bedrijf en wilt graag investeren. Investeer nu! Zo bouwt u mee aan de topbedrijven van morgen.

Interesse?

Onze onderneming spreekt u aan? U wilt graag op de hoogte blijven? Volg ons! Zo krijgt u het laatste nieuws over ons bedrijf rechtstreeks in uw mailbox.