€ 99.900 
al opgehaald
200 % Min. € 50.000 
Succesvol gefinancierd
type
Obligatie
Min. gewenste financiering
€ 50.000 
Max. gewenste financiering
€ 99.900 
interest
6 %

Obligatie Howaboutsales

Obligaties met een nominale waarde van € 100 , met een max van € 5.000  per investeerder.

Een obligatie is een beleggingsinstrument dat wordt uitgegeven door een onderneming. De emittent verbindt er zich toe om het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen op het einde van een vooraf bepaalde looptijd, en volgens een vooraf afgesproken periodiciteit rente uit te keren. De obligatie is dus een vorm van lening.

Obligaties naar Belgisch recht

Staat van herkomst van de emittent

Howaboutsales (de 'emittent'), een Bvba met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.

Belangrijkste risico's

Investeren in obligaties van start-ups en groeibedrijven is zeer risicovol. Zo loopt de belegger het risico om het belegde bedrag en de rente volledig te verliezen bij een faillissement. Bovendien zijn de obligaties uiterst illiquide. Voor een overzicht van de risico’s verbonden aan beleggingen in obligaties download de Crowdfunding Brochure.

Vergoeding

De vergoeding voor de klant (zowel bruto als netto op jaarbasis na aftrek van kosten en belastingen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon in België), indien mogelijk voorgesteld in de vorm van actuariële rendementen.

6% op jaarbasis of 4.2% na afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%; bedragen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België).

De identiteit en kredietwaardigheid van de entiteit

De emittent, noch de obligaties hebben een kredietrating.

Overzicht kosten

De investeerder betaalt geen kosten bij een betaling via bankoverschrijving. Kiest de investeerder voor een andere betaalmethode, bijvoorbeeld kredietkaarten, wordt er een toeslag van 1.9% aangerekend door de aanbieder van de betalingsdiensten. Verder zijn er geen andere kosten, geen bewaarloon, geen lidmaatschapsgelden,... .

Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekendgemaakt

De obligaties noteren niet op een beurs. Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen.

Relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie

Alvorens te investeren lees aandachtig de algemene voorwaarden, de crowdfunding brochure en de investeringsovereenkomst.

Prospectus

Er is geen prospectus beschikbaar.

Uitgiftedatum

De effectieve datum van uitgifte van dit obligatie is 30/08/2016.

Looptijd van de obligatie

Looptijd van 36 maanden.

Contactgegevens interne en externe klachtendienst

Bij klachten kunt u zich wenden tot administratie@bolero-crowdfunding.be (+32 2 429 00 32 en/of ombudsman@ombudsfin.be).

Klaar om in te stappen?

Investeer nu

U gelooft in het groeipotentieel van ons bedrijf en wilt graag investeren. Investeer nu! Zo bouwt u mee aan de topbedrijven van morgen.

Interesse?

Volg ons

Onze onderneming spreekt u aan? U wilt graag op de hoogte blijven? Volg ons! Zo krijgt u het laatste nieuws over ons bedrijf rechtstreeks in uw mailbox.