€ 150.000 
al opgehaald
150% Min. € 100.000 
Succesvol gefinancierd
type
Obligatie
Min. gewenste financiering
€ 100.000 
Max. gewenste financiering
€ 150.000 
Frequentie Kapitaalaflossing
Bullet
interest
5%

Obligatie

Obligaties op naam met een nominale waarde van € 50 , met een max van € 1.000  per investeerder.

Een obligatie is een beleggingsinstrument dat wordt uitgegeven door een onderneming. De emittent verbindt er zich toe om het oorspronkelijk belegde bedrag en rente terug te betalen volgens een vooraf afgesproken periodiciteit. De obligatie is dus een vorm van een lening.

Obligaties naar Belgisch recht

Staat van herkomst van de emittent

African Drive (de 'emittent'), een Nv naar Belgisch recht met ondernemingsnummer BE 0536.766.623.

Belangrijkste risico's

Kredietrisico: Investeren in obligaties van jonge bedrijven en/of groeibedrijven is zeer risicovol. Zo loopt de belegger het risico om het belegde bedrag en de rente geheel of gedeeltelijk te verliezen in het geval van vereffening, ontbinding, reorganisatie, faillissement of vergelijkbare procedure.

Liquiditeitsrisico: De obligaties noteren niet op een beurs. Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen. Het zou daarom kunnen dat beleggers niet in staat zijn om hun obligaties te verkopen.

Rating risico: Ratings gepubliceerd op de website geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de obligaties. Een rating is geen aanbeveling om de obligaties te kopen, te verkopen of aan te houden en kan te allen tijde door het ratingbureau worden herzien of ingetrokken.

Voor een overzicht van de risico’s verbonden aan beleggingen in obligaties download de Crowdfunding Brochure.

Vergoeding

De vergoeding voor de klant (zowel bruto als netto op jaarbasis na aftrek van kosten en belastingen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon in België), indien mogelijk voorgesteld in de vorm van actuariële rendementen.

5,00% op jaarbasis of 3.5% na afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%; bedragen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België). Het globaal rendement bedraagt 17,50%.

De identiteit en kredietwaardigheid van de entiteit

Op dit platform worden er geen ratings aan emittenten toegekend door entiteiten van de KBC groep. In bepaalde gevallen werden er wel ratings aangekocht bij een extern ratingbureau welke u in voorkomend geval kan vinden onder 'Risicoscore Dun & Bradstreet’.

Overzicht kosten

De investeerder betaalt geen kosten bij een betaling via bankoverschrijving, KBC Touch of kredietkaart. Verder zijn er geen andere kosten, geen bewaarloon, geen lidmaatschapsgelden,...

Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekendgemaakt

De obligaties noteren niet op een beurs. Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen.

Relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie

Alvorens te investeren lees aandachtig de algemene voorwaarden, de crowdfunding brochure en de investeringsovereenkomst.

Prospectus

Er is geen prospectus beschikbaar.

Uitgiftedatum

De effectieve datum van uitgifte van dit obligatie is 30/08/2016.

Looptijd van de obligatie

Looptijd van 60 maanden.

Contactgegevens interne en externe klachtendienst

Bij klachten kunt u zich wenden tot administratie@bolero-crowdfunding.be (+32 2 429 00 32 en/of ombudsman@ombudsfin.be).

Klaar om in te stappen?

Investeer nu

U gelooft in het groeipotentieel van ons bedrijf en wilt graag investeren. Investeer nu! Zo bouwt u mee aan de topbedrijven van morgen.

Interesse?

Onze onderneming spreekt u aan? U wilt graag op de hoogte blijven? Volg ons! Zo krijgt u het laatste nieuws over ons bedrijf rechtstreeks in uw mailbox.