Hoe werkt Bolero Crowdfunding?

Ondernemers met groeiplannen en ondernemende investeerders vinden elkaar op Bolero Crowdfunding.

Samen investeren en groeien

Bolero Crowdfunding is het financieel crowdfundingplatform voor ondernemers en investeerders die ernaar streven om de bedrijfsgroei te stimuleren.

Unieke, directe oplossing

Voor investeerders is het platform een unieke kans om te investeren in bedrijven met een hoog groeipotentieel. Voor ondernemers is het een directe oplossing om financiering te vinden voor de realisatie van hun businessplannen.

Voor ondernemende investeerders

  • Particuliere investeerders
  • Professionele investeerders
  • Durfkapitalisten

Voor de meest beloftevolle ondernemingen

  • KMO's en groeibedrijven
  • Start-ups

Online investeren

U wilt investeren in groeibedrijven van vandaag? Word een investeerder op Bolero Crowdfunding. Online investeren kan vanaf 50 euro tot maximaal 5.000 euro.

Lees hoe online investeren werkt

Vind financiering online

Hebt u een kmo of een snelgroeiende onderneming? Vind investeerders die in de groei van uw onderneming willen investeren via Bolero Crowdfunding. Haal tot 5.000.000 euro op per crowdfundingproject.

Lees hoe financiering vinden werkt

Private placement

Wilt u meer investeren in het topbedrijf van morgen dan de investeringslimiet bij crowdfunding ? Private placements worden georganiseerd voor individuele investeringen vanaf 100.000 euro.

Contacteer ons

De informatie die is opgenomen op het Bolero Crowdfundingplatform is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De dienst Bolero Crowdfunding houdt geen specifieke adviesverlening in, op welke wijze dan ook, door KBC Bank. KBC Bank verstrekt geen beleggingsadvies, noch enige aanbevelingen, noch enig onderzoek op beleggingsgebied, noch enig fiscaal, juridisch of ander advies met betrekking tot effecten uit te geven door de onderneming. Niets op het Bolero Crowdfundingplatform dient zo geïnterpreteerd te worden. De informatie op het Bolero Crowdfundingplatform is algemeen en houdt geen rekening met de specifieke eigenschappen van de gebruiker of de omstandigheden waarin deze zich bevindt, noch met het specifieke beleggingsprofiel van de gebruiker, het geheel van zijn beleggingen, zijn financiële situatie, kennis of ervaring en/of de mate van zijn risico-aversie. Potentiële beleggers dienen elke belegging naar eigen goeddunken zelf te onderzoeken, te beoordelen of te analyseren en daarbij hun eigen beleggings-, fiscale, juridische of andere adviseurs te raadplegen. KBC Bank zal uitsluitend nagaan, telkens wanneer een investeerder wenst te investeren in een project, of die investering passend is voor die investeerder aan de hand van een door de investeerder vooraf ingevulde questionnaire die toetst naar de kennis en ervaring van de investeerder, zoals vooropgesteld door MiFID. De risico’s verbonden aan crowdfunding en de effecten die worden aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zijn terug te vinden onder de hoofding ‘Investeringsvoorwaarden’ bij de individuele projecten. De informatie met betrekking tot de effecten en de projecten op het Bolero Crowdfundingplatform wordt uitsluitend verstrekt door de onderneming. Verwachtingen die daarin worden opgenomen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De onderneming kan op het Q&A forum in de rubriek 'Neem contact op' bijkomende informatie over haar project plaatsen, in overeenstemming met de beperkingen vermeld in artikel 8.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Bolero Crowdfunding, zonder dat dit de investeerder recht geeft op een herroepings- of annuleringsrecht, met dien verstande dat de onderneming geen wijzigingen kan aanbrengen aan de voorwaarden van de effecten of aan de pagina’s waarop haar project wordt voorgesteld op het Bolero Crowdfundingplatform.