Financiering via obligatielening of kapitaal

Crowdlending … door uitgifte van een obligatielening

Via een uitgifte van een (achtergestelde) obligatielening kan een bedrijf financiering vinden bij particuliere beleggers. In ruil daarvoor betaalt het een bepaalde interest en wordt het geleende bedrag afgelost volgens een terugbetalingsschema (maandelijks, trimestrieel, jaarlijks, bullet). Door het ongewaarborgde en achtergestelde karakter van deze financieringsvorm wordt crowdlending aanzien als een aanvulling op het eigen vermogen van de klant en kan het een financieel dossier versterken.  Deze vorm van financiering vereist voldoende terugbetalingscapaciteit. Maar anders dan bij een klassiek bankkrediet worden hierbij geen waarborgen gevestigd.   Het spreekt voor zich dat de interesten die de ondernemer betaalt aan de investeerders ook hoger liggen dan het bankkrediet, daar het risico vele malen hoger is. Deze interesten liggen, afhankelijk van het risico, tussen 5-12%.  De achterstelling maakt dat de obligatielening makkelijk te combineren valt met andere vormen van financiering (bankkrediet, PMV co-financiering, LRM Klim-op lening, etc.)

Dit product is  niet geschikt voor starters! Een KMO kan zo tot €500.000 per jaar ophalen (zonder informatienota). Met informatienota kan men tot 5.000.000 euro ophalen.

Download de brochure hier

Interesse?

Bel 02 429 00 32.

Equity crowdfunding… door uitgifte van aandelen:

Indien uw bedrijf nood heeft aan kapitaal kan u beroep doen op Equity crowdfunding. Dit komt vaak voor bij starters/start-ups die nog onvoldoende omzet draaien en/of het break-even punt nog niet bereikt hebben. De onderneming is op zoek naar (risico)kapitaal en kan dit doen door uitgifte van aandelen. Deze kapitaalsronde kan gedeeltelijk ingevuld worden via Equity Crowdfunding waarbij het grote publiek kan intekenen op de aandelen van de vennootschap. Dit is te vergelijken met een IPO/beursgang, maar dan voor kleinere/niet-beursgenoteerde bedrijven.

Hoe werkt het?

Bij Bolero Crowdfunding gebeurt Equity Crowdfunding altijd in “co-investering” met een professionele investeerder (een Business Angel, Venture Capitalist, Privé investeerder). Eens de ondernemer een akkoord heeft met dergelijke partij over de investeringsvoorwaarden (waardering, uitstapvoorwaarden, dividendpolitiek, etc.), kan het investeerderspubliek (de crowd) aandelen inkopen aan dezelfde voorwaarden. Om via Bolero Crowdfunding een campagne te lanceren via aandelen is het dus nodig om eerst een akkoord te sluiten met een professionele investeerder alvorens een campagne te starten.

Download de brochure hier

Afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf zijn er voor Equity crowdfunding twee mogelijkheden:

 1. Financiering d.m.v. crowdfunding via een cvba, waarbij de cvba een holdingmaatschappij is met een belang in uw nv, door uitgifte van aandelen
 2. Financiering d.m.v. crowdfunding via uw cvba door uitgifte van aandelen.

Afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf zijn er voor Equity crowdfunding twee mogelijkheden:

 1. Financiering d.m.v. crowdfunding via een cvba, waarbij de cvba een holdingmaatschappij is met een belang in uw nv, door uitgifte van aandelen
 2. Financiering d.m.v. crowdfunding via uw cvba door uitgifte van aandelen.

Uw vennootschap is een bvba of nv?

Omdat het voor u niet wenselijk is om een crowd aan aandeelhouders te hebben als mede-eigenaar van uw bedrijf, heeft Bolero Crowdfunding een bijzondere oplossing voor u uitgewerkt. Wilt u aandelen uitgeven? Dan richt u best een cvba op waarvan uw nv/bvba een aandeelhouder wordt. Zo behoudt uw vennootschap een werkbaar aandeelhouderssyndicaat: de crowd spreekt u als één geheel aan via de cvba!

Waarom richt u verder best een cvba op?

Wilt u aan financiële crowdfunding doen? Dan biedt de cvba een waaier aan voordelen:

 • Haal tot 500.000 euro op bij het grote publiek zonder informatienota
 • Geef de crowd de mogelijkheid om mee in uw succesverhaal te stappen.
  Ontvang in ruil tot maximaal 5.000 euro per persoon.
 • Bied de crowd een flexibele uitstapregeling, bijvoorbeeld bij een nieuwe financieringsronde of bij de verkoop van uw onderneming.

 

Uw vennootschap is een cvba?

Crowdfundinginvesteerders kopen aandelen in een aparte aandelenklasse in de cvba.

 • Aandelen op naam
 • Mogelijk een beperkt stemrecht.
 • Mogelijk preferente rechten met betrekking tot het dividend en de liquidatiebetalingen.
 • Beperkte tot geen mogelijkheid om leden van de raad van bestuur aan te wijzen.
 • Geen overdrachtsbeperkingen.
 • Uitstapregeling:
  • Mogelijk gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar, tegen een door een externe bedrijfsrevisor te bepalen waarde, mits er voldoende liquide middelen zijn.
  • Het eerste paar jaren is uitstappen uitgesloten.

Interesse?

Bel 02 429 00 32.