Aan de slag als investeerder

Op Bolero Crowdfunding investeert u in de groei van beloftevolle Belgische ondernemingen in ruil voor potentieel hoge rendementen en deelname in de eventuele succesverhalen van ambitieuze ondernemers.

En er is meer...

 • U kiest zelf uit een select portfolio van investeringsopportuniteiten.
 • U bepaalt zelf hoeveel u investeert.

Overtuigd?

Bent u nieuw op Bolero Crowdfunding en wilt u aan de slag als investeerder? Lees dan hier hoe u het meeste uit het platform haalt.

Rechtstreeks investeren in 'the next big thing'

Bolero Crowdfunding maakt het u makkelijk: zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen investeren in de opportuniteiten aangeboden op het platform.

Natuurlijke personen:

 • ouder dan 18 jaar
 • wettelijk gerechtigd om te beleggen
 • inwoner van België

Rechtspersonen:

 • organisaties, zoals vennootschappen, verenigingen…
 • met maatschappelijke zetel in België

Hoe beginnen?

Stap 1 – Uw account aanmaken

Creëer uw persoonlijke account en kies een unieke gebruikersnaam en wachtwoord. Als investeerder op Bolero Crowdfunding maakt u dan deel uit van onze exclusieve 'investor community'. Vergeet niet om de algemene voorwaarden van Bolero Crowdfunding te aanvaarden!

Word nu gratis lid

Geniet de volgende voordelen

 • Krijg toegang tot al de beleggersinformatie over elke opportuniteit die u interesseert op het platform, inclusief de financiële vooruitzichten, risico's, uitstapmogelijkheden en nog veel meer.
 • Stel uw vragen rechtstreeks aan de teamleden van de ondernemingen waarover u meer wil weten op de 'Neem contact op'-pagina van hun crowdfundingcampagne.
 • Ontvang regelmatige updates over nieuwe investeringsopportuniteiten, uw lopende beleggingen en over de crowdfundingprojecten die u volgt.

Stap 2 – Uw investering

U hebt hét topbedrijf van morgen gevonden en wilt investeren? Klik dan eenvoudigweg op de knop 'Investeer nu', lees en aanvaard de juridische documenten, kies de betaalmethode die u het beste ligt: KBC Touch, overschrijving via uw bankrekening of een creditcardbetaling* – en bepaal het bedrag dat u wilt investeren om uw transactie af te ronden.

*De snelste manier om te investeren is via KBC Touch of via creditcard. Als u kiest voor manuele overschrijving via uw bank, is het mogelijk dat we te laat uw investering ontvangen.

U investeert voor het eerst via Bolero Crowdfunding?

Als u voor het eerst via Bolero Crowdfunding investeert, vragen we u ons bijkomende persoonlijke gegevens door te geven via uw elektronische identiteitskaart, zoals uw officiële naam, geboortedatum, enzovoort.

Voordat u uw eerste investering doet, zal u ook de zogenaamde appropriatenesstest of beleggingskennis- en ervaringstest moeten invullen. Dit is een vragenlijst voor beleggers waarmee KBC Bank NV kan beoordelen of de investeringsopportuniteiten die het platform biedt geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw kennis en ervaring met het beleggen in start-ups, KMO’s en groeibedrijven.

Welke juridische documenten ontvangt u?

Zodra u op de knop 'Investeer nu' hebt geklikt, zorgt Bolero Crowdfunding ervoor dat u al de nodige juridische documenten krijgt om uw investering te voltooien:

 1. de algemene voorwaarden voor het gebruik van het Bolero Crowdfundingplatform
 2. de investeringsovereenkomst met de exacte voorwaarden van uw belegging
 3. de Crowdfunding Brochure met uitgebreide informatie over crowdfunding en de eraan verbonden risico's

Wanneer u met al de voorwaarden ingestemd hebt, raden we u sterk aan om de juridische documenten te downloaden en op uw computer op te slaan. Deze documenten zijn eveneens op aanvraag beschikbaar via administratie@bolerocrowdfunding.be. U gaat dan over tot de betaling en draagt zo bij tot de groei van een onderneming waarin u gelooft.

Wat gebeurt er met uw geld?

Bij een investering wordt uw geld toegekend aan een crowdfundingproject. Dit betekent dat u uw investering niet kan terugtrekken of het geïnvesteerde bedrag niet in een ander project kan investeren zolang de crowdfundingcampagne loopt. Een campagne duurt maximaal60 dagen.

Uw geld wordt dus niet onmiddellijk overgemaakt aan de onderneming waarin u investeert. De onderneming zal uw investering alleen innen wanneer ze erin slaagt om het vooropgestelde doelbedrag binnen de 60 dagen op te halen via Bolero Crowdfunding.

Als het crowdfundingproject niet succesvol is, dan krijgt het bedrijf niets en krijgt u uw geld terug.

Meer weten?
Neem een kijkje op de pagina 'Over crowdfunding' en vind er meer informatie over de alles-of-niets-aanpak.

De informatie die is opgenomen op het Bolero Crowdfundingplatform is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De dienst Bolero Crowdfunding houdt geen specifieke adviesverlening in, op welke wijze dan ook, door KBC Bank NV. KBC Bank NV verstrekt geen beleggingsadvies, noch enige aanbevelingen, noch enig onderzoek op beleggingsgebied, noch enig fiscaal, juridisch of ander advies met betrekking tot effecten uit te geven door de onderneming. Niets op het Bolero Crowdfundingplatform dient zo geïnterpreteerd te worden. De informatie op het Bolero Crowdfundingplatform is algemeen en houdt geen rekening met de specifieke eigenschappen van de gebruiker of de omstandigheden waarin deze zich bevindt, noch met het specifieke beleggingsprofiel van de gebruiker, het geheel van zijn beleggingen, zijn financiële situatie, kennis of ervaring en/of de mate van zijn risico-aversie. Potentiële beleggers dienen elke belegging naar eigen goeddunken zelf te onderzoeken, te beoordelen of te analyseren en daarbij hun eigen beleggings-, fiscale, juridische of andere adviseurs te raadplegen. KBC Bank NV zal uitsluitend nagaan, telkens wanneer een investeerder wenst te investeren in een project, of die investering passend is voor die investeerder aan de hand van een door de investeerder vooraf ingevulde questionnaire die toetst naar de kennis en ervaring van de investeerder, zoals vooropgesteld door Richtlijn 2014/65/EU van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De risico’s verbonden aan crowdfunding en de effecten die worden aangeboden op het Bolero Crowdfundingplatform zijn terug te vinden onder de hoofding ‘Specificaties’ bij de individuele projecten. De informatie met betrekking tot de effecten en de projecten op het Bolero Crowdfundingplatform wordt uitsluitend verstrekt door de onderneming. Verwachtingen die daarin worden opgenomen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Op het Bolero Crowdfunding Platform kunnen ratings worden gepubliceerd met betrekking tot individuele projecten. Deze ratings geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de investering. Een rating is geen beleggingsaanbeveling en kan te allen tijde door het rating agency worden herzien of ingetrokken. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden KBC Bank NV en enige met haar verbonden personen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de stiptheid van dergelijke externe ratings. Er is geen prospectus, informatiefiche of essentiële beleggersinformatie beschikbaar. De onderneming kan op het Q&A forum in de rubriek 'Neem contact op' bijkomende informatie over haar project plaatsen, in overeenstemming met de beperkingen vermeld in artikel 8.3 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Bolero Crowdfunding, zonder dat dit de investeerder recht geeft op een herroepings- of annuleringsrecht, met dien verstande dat de onderneming geen wijzigingen kan aanbrengen aan de voorwaarden van de effecten of aan de pagina’s waarop haar project wordt voorgesteld op het Bolero Crowdfundingplatform. Bij klachten kunt u zich wenden tot administratie@bolero-crowdfunding.be (+32 2 429.00.32) en/of ombudsman@ombudsfin.be.